doa-dhuha

Dalam Tulisan Latin

Allohumma innad dhuha’a dhuha uka,
wal baha’a baha uka, wal jamala jamaluka,
wal quwwata quwwatuka, wal qudhrota qudhrotuka,
wal ismata ismatuka
Allohumma in kana rizqi fii sama’i fa’anzilhu,
wain’kana fil ardhi fa akhrijhu,
wa’inkana mu’ syaron fa yasyirhu,
wa’in kana haroman fathohirhu,
wa’inkana ba’idan faqorib’hu,
bihaqi dhuha’ika, wabaha’ika, wa’jamalika, wa quwwatika, wa qudhrotika,
aatini ma’ataiyta ibadakas sholihin

Artinya

Ya Allah, bahwasannya waktu dhuha itu adalah waktuMU,
dan keagungan itu adalah keagunganMU,
dan keindahan itu adalah keindahanMU,
dan kekuatan itu adalah kekuatanMU,
dan  perlindungan itu adalah  perlindunganMU,
Ya Allah, jika rizkiku masih ! di atas langit, maka turunkanlah,
jika masih di dalam bumi, maka keluarkanlah,
jika masih sukar, maka mudahkanlah,
jika (ternyata) haram, maka sucikanlah,
jika masih jauh, maka dekatkanlah,
Berkat waktu dhuha, keagungan, keindahan, kekuatan dan kekuasaanMU,
limpahkanlah kepada kami segala yang telah Engkau limpahkan kepada
hamba-hambaMU yang sholeh.
Amiin Ya Robbal Alamiin.

Semoga Bermanfaat

Advertisements